Aanmelden

Een nieuwe school kiezen voor uw zoon of dochter is een grote beslissing. De aanleiding kan zijn:

 1. Ons kind wordt (binnenkort) vier jaar en wij willen ons oriënteren.
 2. Wij gaan verhuizen.
 3. Wij zoeken naar een andere basisschool die beter aansluit bij onze wensen.

Mijn kind wordt vier jaar en wij willen ons oriënteren.

 • Door een rondleiding tijdens schooluren krijgt u een goed beeld hoe de school écht werkt.
 • U ontvangt van ons een aanmeldformulier.
 • Na uw aanmelding krijgt u van ons een mail over de plaatsing.
 • Na bevestiging van deze mail is de plaatsing definitief.

Wij gaan verhuizen of wij zoeken een basisschool die beter aansluit bij onze wensen

De plaatsing van leerlingen van een andere basisschool vraagt altijd een zorgvuldige afweging:

 • Er is een kort oriënterend gesprek tussen ouders en de directeur.
 • U brengt een bezoek aan onze school en heeft intakegesprek met de directeur/ intern begeleider.
 • Ouders geven ’t Kraaienest schriftelijk toestemming tot het opvragen van informatie van de school van herkomst.
 • De intern begeleider van ’t Kraaienest neemt contact op met de school van herkomst.
 • Het kind draait een dag mee op ’t Kraaienest en de school besluit over wel/niet plaatsing op ’t Kraaienest.
 • ’t Kraaienest ontvangt het aanmeldformulier van de ouders.
 • Administratieve verwerking van de gegevens tussen de school van herkomst en ’t Kraaienest.
 • Startdatum wordt afgesproken.