Leerlingenzorg

Leerlingvolgsysteem

De kinderen van onze school worden d.m.v. het leerlingontwikkelsysteem van Parnassys gevolgd. ParnasSys is een leerlingadministratie- en -volgsysteem voor basisscholen in Nederland.

In groep 1 en 2 wordt de ontwikkeling bijgehouden aan de hand van het ontwikkelingsvolgmodel ‘Leerlijnen Jonge Kind’.

Vanaf groep 3 tot en met groep 8 worden alle kinderen in januari en in juni getoetst met methode-onafhankelijke toetsen van Cito.

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen maken wij gebruik van ‘Zien!’ ‘Zien!’ helpt de leerkracht om het gedrag van het kind beter te begrijpen.

Alle methode toets resultaten worden ingevoerd in Parnassys.

 

Passend Onderwijs/SOP

Onder passend onderwijs wordt verstaan dat alle leerlingen een plek moeten krijgen op een school die bij hun kwaliteiten en mogelijkheden hoort. De scholen binnen het samenwerkingsverband Hoeksche Waard realiseren dit zo goed mogelijk.

SOP
Alle scholen stellen voor passend onderwijs een plan op: het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin legt het schoolbestuur vast welke ondersteuning de school kan bieden. Het ondersteuningsprofiel van de school wordt opgesteld door leraren, schoolleiding en schoolbestuur, en gaat door op het zorgbeleid van de school.  Druk op deze link: Schoolondersteuningsprofiel IKC ’t Kraaienest 2022-2023 om het SOP te kunnen inzien.

Samenwerkingsverband

 

Stichting De Hoeksche School is aangesloten bij het het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard (regio 28.04).

Meer informatie kunt u hier lezen.

Kraaienpraatje

Kinderen die gedurende de week werken aan herhalings- en/of verdiepingsopdrachten bespreken op donderdagmiddagen hun werk met juf Merel. Dit heet het Kraaienpraatje. Tijdens het Kraaienpraatje wordt gereflecteerd op het gemaakte werk, en kijken ze op een coachende manier vooruit naar nieuwe taken. Daarnaast is er ruimte voor het leren plannen, het leren leren en het zelfstandig werken. We willen de kinderen datgene bieden wat ze nodig hebben om tot hun eigen ontwikkeling en groei te kunnen komen.

Op meerdere momenten in het schooljaar wordt er opnieuw gekeken of het van meerwaarde voor de leerling is om deel te nemen aan het Kraaienpraatje.