Kinderen

Leerlingenraad

Op ’t Kraaienest vinden wij het belangrijk dat leerlingen kunnen meepraten en meedoen. Vertegenwoordigers van de leerlingen zitten in de leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert met de directie over zaken die kinderen belangrijk vinden om aan te pakken. Ze komen met eigen initiatieven, maar halen ook informatie bij boven- en ook middenbouw.

 
  • Wij hebben hierbij de volgende doelstellingen voor ogen:
  • Wij willen de betrokkenheid van onze leerlingen op en bij onze school bevorderen.
  • De kinderen krijgen een stem.
  • De leerlingen doen veel leerervaring op. Zij ontwikkelen bijvoorbeeld hun talent op het gebied van communiceren (jouw mening telt) en ondernemen (jouw initiatief is welkom).
  • Wij willen actief burgerschap bevorderen.
  • Wij willen onze leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen en het bewustzijn ontwikkelen dat je daarbij niet alleen voor jezelf spreekt, maar dat je ook namens anderen spreekt en handelt.

Aan het begin van elk nieuw schooljaar kunnen leerlingen van groep 6/7/8 zich kandidaat stellen door middel van een pitch. Na deze pitch volgen de verkiezingen.

Kinderraad

Stichting De Hoeksche School wil dat kinderen leren nadenken over wat ze willen met de wereld, wat ze willen in de wereld, wat ze willen met zichzelf, dat ze nadenken over hun relatie met andere mensen en met de natuur, vanuit waarden geformuleerd op school.

Kortom: wees een kritische burger, loop niet in alles mee! Daarom heeft Stichting De Hoeksche School de Kinderraad in het leven geroepen. Deze raad is op 20 november 2020 – de Internationale Dag van de Rechten van het Kind – geïnstalleerd.

Van elke basisschool van onze stichting heeft één leerling uit groep 6, 7 of 8 zitting in de Kinderraad. Onder leiding van vijf directeuren buigen ze zich twee keer per jaar over zelfgekozen thema’s. De leerlingen uit de leerlingenraad kiezen een vertegenwoordiger voor de Kinderraad.

Muziek

Vanaf het schooljaar 2021-2022 krijgen de kinderen om de week op donderdagmorgen muziekles van de vakleerkracht muziek.

 

“Muziek draagt op een unieke manier bij aan de ontwikkeling van kinderen – wetenschappelijk onderzoek toont dat keer op keer aan. Het bevordert bijvoorbeeld de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van het brein. Daarom is muziekonderwijs op de basisschool zo belangrijk.
Muziek legt een structurele basis voor empathie, sociale binding, kwaliteit van leven, creativiteit, luisteren naar elkaaren openstaan voor verschillen: onmisbare menselijke waarden in onze maatschappij.
Muziek is overal, het is onderdeel van ons dagelijks leven. In de klas zorgt het voor een positief schoolklimaat, waarin leerlingen zich afstemmen op elkaar.
Muziek in de klas is dus geen vrijblijvende keuze, maar noodzakelijk!”
(bron: Méér muziek in de klas)

Cultuurmix

Vanaf het schooljaar 2021-2022 krijgen de leerlingen van ’t Kraaienest de volgende lessen aangeboden vanuit de Cultuurmix:

  • Workshops op school
  • Theater schoolvoorstellingen
  • Museumbezoek
  • Concertbezoek
 

Elk kwartaal zal er een activiteit zijn vanuit de Cultuurmix.

Bewegingsonderwijs

Vanaf het schooljaar 2021-2022 krijgen alle leerlingen op de woensdagen bewegingsonderwijs vanuit een vakleerkracht van Regiekr8. Het doel hierbij is om met zoveel mogelijk plezier, de leerlingen een zo breed mogelijke kennis van bewegen te geven.

Bieb op school

Met de Bibliotheek op school slaan ’t Kraaienest, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er wekelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.

De leesconsulente komt om de maandag bij ons op school om de kinderen te stimuleren om meer te lezen met inspirerende boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving. Zij leert de kinderen om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games.