De groepen

Kinderen verschillen veel van elkaar, dus kunnen ze ook veel van elkaar leren. Wij hebben kinderen van verschillende leeftijden in één heterogene groep. Door de verschillen binnen een groep leren de kinderen hoe wij met elkaar omgaan, elkaar kunnen helpen en met elkaar kunnen samenwerken. De kinderen krijgen instructie in het eigen leerjaar. Op ’t Kraaienest is veel aandacht voor ieder kind. Zo wij creëren veel ontmoetingen, ervaringen en leermomenten. Jong en oud leert mét en van elkaar.

 

Groep 1/2

Groep 1 zit samen met groep 2 in de klas. De totale groep bestaat bij de start van het nieuwe schooljaar uit 13 kinderen. Ons aanbod is gedifferentieerd en op niveau. De kinderen uit groep 2 krijgen lessen met betrekking tot aanvankelijke gecijferdheid en aanvankelijke geletterdheid aangeboden ter voorbereiding op de leerstof uit groep 3.

 

Groep 3/4

Groep 3 start het schooljaar samen met groep 4 in de klas. De totale groep bestaat uit 13 leerlingen. ’s Morgens krijgen de kinderen instructies voor de vakken lezen, spelling, rekenen, taal en schrijven. ’s Middags verwerken zij de lesstof en de doelen in de hoeken die bij de thema’s gemaakt worden. Iedere maandagmiddag worden de lesdoelen van rekenen, spelling en lezen omgezet in afwisselende activiteiten tijdens het bewegend leren. Middels deze werkwijze wordt de lesstof actief, effectief en educatief.

 

Groep 5/6

Groep 5 en groep 6 vormen de eerste groep van de bovenbouw. De totale groep start met 7 leerlingen. De vaste groepsleerkracht heeft naast haar master SEN (Special Education Needs) veel ervaring in de methode Kwink. Haar expertise en kennis draagt ze over aan haar collega’s. In de combinatiegroep leren de kinderen om iemand te helpen en om geholpen te worden. In de middagen zal groep 5/6 aansluiten bij het thematisch werken van groep 7/8. Het rooster wordt zo gemaakt dat ook de gymlessen en muzieklessen met elkaar gevolgd worden.

Groep 7/8

Groep 7 zit samen met groep 8 in de klas. De totale groep bestaat bij de start van het nieuwe schooljaar uit 12 kinderen. Vanaf komend schooljaar werken alle leerlingen dagelijks een half uur aan ‘leerdoelentijd’. Leerdoelentijd biedt voor alle leerlingen dagelijks de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Daarnaast is er ruimte voor het leren plannen, het leren leren en het zelfstandig werken. We willen de kinderen datgene bieden wat ze nodig hebben om tot hun eigen ontwikkeling en groei te kunnen komen.