De groepen

Kinderen verschillen veel van elkaar, dus kunnen ze ook veel van elkaar leren. Wij hebben kinderen van verschillende leeftijden in één heterogene groep. Door de verschillen binnen een groep leren de kinderen hoe wij met elkaar omgaan, elkaar kunnen helpen en met elkaar kunnen samenwerken. De kinderen krijgen instructie in het eigen leerjaar. Op ’t Kraaienest is veel aandacht voor ieder kind. Zo wij creëren veel ontmoetingen, ervaringen en leermomenten. Jong en oud leert mét en van elkaar.

 

Groep 1/2

Groep 1 zit samen met groep 2 in de klas. De totale groep bestaat momenteel uit 15 kinderen. Ons aanbod is gedifferentieerd en op niveau. De kinderen uit groep 2 krijgen lessen met betrekking tot aanvankelijke gecijferdheid en aanvankelijke geletterdheid aangeboden ter voorbereiding op de leerstof uit groep 3.

 

Groep 2/3

Na de kerstvakantie gaan we de leerlingen van groep 2 en van groep 3 op maandag, dinsdag en woensdag aan elkaar koppelen én aan juf Neeke. We willen de leerlingen van groep 2 spelenderwijs gaan voorbereiden op de overgang naar groep 3. We willen de leerlingen van groep 3 de lesstof spelenderwijs blijven aanbieden. Deze groep 2/3 heeft dan 12 leerlingen. Op donderdag en vrijdag gaan de leerlingen weer terug naar de groep waarin ze voor de kerstvakantie les kregen (groep 1/2 of groep 3/4/5). Tijdens het buitenspelen en tijdens lessen van vakdocenten (bewegingsonderwijs, muziek en theater) blijven de kinderen ook bij hun ‘oude’ klas. Zo vervullen ze in een week de rol van jongste en oudste leerling in een groep: iemand helpen en geholpen worden.

Groep 3/4/5

Groep 3 zit samen met groep 4 en groep 5 in de klas. De totale groep bestaat momenteel uit 14 kinderen. Op maandag en dinsdag staan er twee groepsleerkrachten voor de klas. Op dinsdag en vrijdag staat er ook Pabostudent voor deze groep. Wij vinden het belangrijk dat jonge docenten veel praktijkervaring op kunnen doen. Eén groepsleerkracht heeft naast haar master SEN (Special Education Needs) veel ervaring in het speciaal onderwijs opgedaan. Haar expertise en kennis draagt ze over aan haar collega’s. Iedere groep krijgt tijdens een instructiemoment speciale aandacht. Er is ruimte binnen de school gemaakt om apart te kunnen zitten met een groepje leerlingen. Iedere maandagmiddag worden de lesdoelen van rekenen, spelling en lezen omgezet in afwisselende activiteiten tijdens het bewegend leren. Middels deze werkwijze wordt de lesstof actief, effectief en educatief.

 

Groep 6/7/8

Groep 6 zit samen met groep 7 en groep 8 in de klas. De totale groep bestaat momenteel uit 17 kinderen. Op maandag, donderdag en vrijdag staan er twee groepsleerkrachten voor de klas waardoor er extra handen in de groep zijn. Op deze dagen kan er een groep uit de klas gehaald worden voor de extra instructiemomenten. Donderdagmiddag is er in het rooster tijd vrij gemaakt voor ‘Het Kraaienpraatje’. Kinderen die gedurende de week werken aan  herhalings- en/of verdiepingsopdrachten bespreken hier het werk. Daarnaast is er ruimte voor het leren plannen, het leren leren en het zelfstandig werken. We willen de kinderen datgene bieden wat ze nodig hebben om tot hun eigen ontwikkeling en groei te kunnen komen.