De groepen

Kinderen verschillen veel van elkaar, dus kunnen ze ook veel van elkaar leren. Wij hebben kinderen van verschillende leeftijden in één heterogene groep. Door de verschillen binnen een groep leren de kinderen hoe wij met elkaar omgaan, elkaar kunnen helpen en met elkaar kunnen samenwerken. De kinderen krijgen instructie in het eigen leerjaar. Op ’t Kraaienest is veel aandacht voor ieder kind. Zo wij creëren veel ontmoetingen, ervaringen en leermomenten. Jong en oud leert mét en van elkaar.

 

Groep 1/2

Groep 1 zit samen met groep 2 in de klas. De totale groep bestaat momenteel uit 15 kinderen. Op woensdag en donderdag zijn er twee groepsleerkrachten voor deze groep. Op deze manier kan de leerkracht extra ondersteuning geven aan leerlingen die dit nodig hebben. Op dinsdag en vrijdag is er een derdejaars studente van de Pabo Rotterdam in de klas bij de leerkracht. Wij vinden het belangrijk dat jonge docenten veel praktijkervaring op kunnen doen. Door de extra handen in de groep, is ons aanbod gedifferentieerd en op niveau.

 

Groep 3/4/5

Groep 3 zit samen met groep 4 en groep 5 in de klas. De totale groep bestaat momenteel uit 14 kinderen. Op maandag en dinsdag staan er twee groepsleerkrachten en een Academische Pabostudent voor deze groep. Eén groepsleerkracht heeft naast haar master SEN (Special Education Needs) veel ervaring in het speciaal onderwijs opgedaan. Haar expertise en kennis draagt ze over aan haar collega’s. Iedere groep krijgt tijdens een instructiemoment speciale aandacht. Er is ruimte binnen de school gemaakt om apart te kunnen zitten met een groepje leerlingen. Iedere maandagmiddag worden de lesdoelen van rekenen, spelling en lezen omgezet in afwisselende activiteiten tijdens het bewegend leren. Middels deze werkwijze wordt de lesstof actief, effectief en educatief.

 

Groep 6/7/8

Groep 6 zit samen met groep 7 en groep 8 in de klas. De totale groep bestaat momenteel uit 18 kinderen. Op dinsdag zijn de groepsleerkracht en een stagiaire in de klas waardoor er extra handen in de groep zijn. Op donderdag zijn de beide groepsleerkrachten aanwezig waardoor er een groep uit de klas gehaald kan worden voor de extra instructiemomenten. ’s Middags is er in het rooster tijd vrij gemaakt voor ‘Het Kraaienpraatje’. Kinderen die gedurende de week werken aan  herhalings- en/of verdiepingsopdrachten bespreken hier het werk. Daarnaast is er ruimte voor het leren plannen, het leren leren en het zelfstandig werken. We willen de kinderen datgene bieden wat ze nodig hebben om tot hun eigen ontwikkeling en groei te kunnen komen.