Leren tellen is goed. Leren wát telt is beter!

De groepen

 

Kleuters die vier jaar worden gaan naar de basisschool. Leuk, maar ook anders! Het is fijn om te weten wat er in de kleuterklas gebeurt. De groepsleerkracht nodigt u uit voor een informatief gesprek voordat uw kind start op school. U ontvangt dan ook de informatiebrief over de werkwijze in de groep.

 

Groep 1/2

Groep 1 zit samen met groep 2 in de klas. De totale groep bestaat momenteel uit 26 kinderen. Ons aanbod is gedifferentieerd en op niveau. We werken met de LIST-methodiek om de kinderen te laten genieten van prentenboeken en taal. Met rekenen maken we gebruik van focusdoelen. Zo bereiden we de kinderen voor op het rekenonderwijs in groep 3. Alles wordt uitgewerkt in thema’s en projecten: thematisch onderwijs waar taal en rekenen in het spel is verstopt. Zo ontstaat een fijne, uitdagende en spelende leeromgeving. De kinderen krijgen rijke ervaringskansen waarbij ze leren om te gaan met uitdagingen, onverwachte situaties en tegenslagen. Het geeft ze veerkracht en zelfvertrouwen en belangrijke vaardigheden, zoals emoties begrijpen, grenzen aangeven en samenwerken.

 

Groep 3/4

Groep 3 start het schooljaar samen met groep 4 in de klas. De totale groep bestaat uit 15 leerlingen. ’s Morgens krijgen de kinderen instructies voor de vakken lezen, spelling, rekenen, taal en schrijven. ’s Middags verwerken zij de lesstof en de doelen in de hoeken die bij de thema’s gemaakt worden. Iedere maandagmiddag worden de lesdoelen van rekenen, spelling en lezen omgezet in afwisselende activiteiten tijdens het bewegend leren. Middels deze werkwijze wordt de lesstof actief, effectief en educatief.

 

Groep 5/6

Groep 5 en groep 6 vormen de eerste groep van de bovenbouw. De totale groep start met 11 leerlingen. De vaste groepsleerkracht heeft naast haar master SEN (Special Education Needs) veel ervaring in de methode Kwink. Haar expertise en kennis draagt ze over aan haar collega’s. In de combinatiegroep leren de kinderen om iemand te helpen en om geholpen te worden. In de middagen zal groep 5/6 aansluiten bij het thematisch werken van groep 7/8. Het rooster wordt zo gemaakt dat ook de gymlessen en muzieklessen met elkaar gevolgd worden.

 

Groep 7/8

Groep 7 zit samen met groep 8 in de klas. De totale groep bestaat uit 8 kinderen. Vanaf komend schooljaar werken alle leerlingen dagelijks een half uur aan ‘leerdoelentijd’. Leerdoelentijd biedt voor alle leerlingen dagelijks de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Daarnaast is er ruimte voor het leren plannen, het leren leren en het zelfstandig werken. We willen de kinderen datgene bieden wat ze nodig hebben om tot hun eigen ontwikkeling en groei te kunnen komen.