Leren tellen is goed. Leren wát telt is beter!

De Hoeksche School

Stichting De Hoeksche School

IKC ’t Kraaienest maakt deel uit van Stichting De Hoeksche School. Deze stichting heeft 20 basisscholen (waarvan 10 IKC’s), 1 school voor speciaal onderwijs en 2 scholen voor voortgezet onderwijs.

Bestuursgids 2023/2024

IKC (Integraal Kind Centrum)

Vanuit één visie en gedeelde waarden werken kinderopvang, basisonderwijs samen in een integraal kindcentrum.

U kunt de  Film  over een IKC hier bekijken!

De Hoeksche School Kinderopvang

De Hoeksche School Kinderopvang heeft 29 locaties. Kinderen van ’t Kraaienest kunnen ook gebruik maken van deze kinderopvang. Er is sprake van een doorgaande ontwikkelingslijn. Wilt u meer informatie?

Stichting de Hoeksche School Kinderopvang

Peuterspeelzalen

De Hoeksche School Kinderopvang heeft 20 peuterspeelzalen waarvan u peuterspeelzaal ’t Hummeltje in ons gebouw vindt. ’t Hummeltje biedt volop ontwikkelingskansen aan peuters.

Informatie over ’t Hummeltje

Voortgezet Onderwijs

De Hoeksche School heeft 2 scholen voor voortgezet onderwijs in Oud-Beijerland:

  1. Het Actief College: vmbo basis, kader, gemengde leerweg en vak-mavo;
  2. Het Hoeksch Lyceum: mavo, havo, vwo (atheneum en gymnasium)

Vertrouwenspersoon De Hoeksche School

Als u een afspraak wilt maken met één van de vertrouwenspersonen van De Hoeksche School dan kunt u bellen naar Kwadraad 088-9004000 en vraagt u dan naar de vertrouwenspersoon in de Hoeksche Waard. Vanaf 1 januari 2023 kunt u ook een email sturen naar vertrouwenspersoonhw@kwadraad.nl

Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers, leerlingen (ouders) die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:

• agressie en geweld

• seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten

• pesten

• discriminatie

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

• Het verzorgen van eerste opvang, ondersteuning en begeleiding van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.

• Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.

• De werknemer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.

• Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming.

• Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht. Er zijn geen kosten aan verbonden.

De vertrouwenspersonen zijn Agatha Ottema en Adrie Verbaan