Gezonde school

Onze school heeft het vignet Gezonde School ontvangen voor het thema welbevinden. Dit gaat over de psychosociale gezondheid van kinderen.

In het schooljaar 2020-2021 hebben de leerlingen acht schooljudolessen aangeboden gekregen met het thema ‘vertrouwen’. Kinderen leerden stoeien in een veilige omgeving en ook fysiek de betekenis van waarden als respect, vertrouwen en weerbaarheid ervaren.

In het schooljaar 2021-2022 krijgen de leerlingen Voel-je-sterk lessen aangeboden.  Leerlingen leren op een verantwoorde en effectieve manier voor zichzelf opkomen waardoor zij zich zowel mentaal als fysiek prettiger en zekerder voelen.

Wij werken op school met de lesmethode Kwink voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Deze methode is gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep.