Ons begeleidingsteam

Interne begeleiding

Een intern begeleider adviseert en begeleidt leerkrachten zodat zij ondersteuning kunnen geven aan de leerlingen en aan hun lesaanbod. Een intern begeleider coördineert zaken rondom de zorg voor leerlingen en rondom de zorg voor leerlingen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben.

In de juiste begeleiding voor kinderen werken wij samen met ouders, leerkracht en het kind. Met elkaar zorgen we ervoor dat elke leerling krijgt, wat hij nodig heeft.

De begeleiding van een intern begeleider is een essentieel onderdeel voor hoe het onderwijs op de basisschool zo goed mogelijk aansluit bij de leerlingen.

De interne begeleider voor groep 1/2 en groep 6/7/8 is Neeke Schol.
De interne begeleider voor groep 3/4/5 is Julia van Bellen.

Vertrouwenspersoon

Er kunnen soms dingen gebeuren, thuis of op school waardoor je je niet fijn voelt. Het is dan goed om met iemand te kunnen praten die je kan helpen. Zo’n gesprek kan vanuit de ouders  gestart worden, of vanuit een kind of vanuit het team.

Waar kun je dan terecht:

– De schoolmaatschappelijk werkster. Zij kan in gesprek gaan en adviseren in volgende stappen die gezet kunnen worden;

  • De vertrouwenspersoon. Binnen onze school hebben we Neeke  als vertrouwenspersoon. Bij haar kunt u terecht wanneer u zich zorgen maakt, maar dan gaat het vooral om zorgen rond bijvoorbeeld pestgedrag (n.schol@kraaienestschool.nl);
  • De directie. Je kunt altijd terecht bij de directie voor alle zorgen en problemen die je wilt bespreken en waar een oplossing voor gevonden moet worden (directie@kraaienestschool.nl);
  • De Medezeggenschapsraad. Bij de MR kun je terecht wanneer je een oplossing wilt voor een probleem en je hebt geen gehoor gekregen bij de leerkracht of de directie. Het gaat hier vooral om een algemeen, schoolbreed, onderwijskundig probleem;

U kunt ons ook telefonisch bereiken,

0186-691661 (school)

Externe deskundigen

 

Jolande Bisschop (schoolbegeleider, gedragsspecialist en specialist hoogbegaafdheid)

 

Marald Mens (schoolbegeleider, neuropsycholoog)

Conny Pols (Schoolmaatschappelijk werkster)