Leren tellen is goed. Leren wát telt is beter!

’t Kraaienest

Missie

 

missie van ’t Kraaienest: 

Leren tellen is goed. Leren wát telt is beter.

Onze waarden

Met de letters van het woord ‘KRAAI’ zijn de waarden van onze school beschreven:

  1. Kennis: Ik leer elke dag, ik ontwikkel mezelf, ik word zelfstandig
  2. Respect: Ik denk na voordat ik wat doe, ik ben aardig tegen een ander, ik mag mezelf zijn
  3. Aardig: Ik ben behulpzaam, ik troost een ander, ik gebruik vriendelijke woorden
  4. Aandacht: Ik luister, ik ben betrokken, ik let goed op
  5. Inzet: Ik werk hard, ik zet door, ik doe mijn best

Vanaf groep 5 kunnen leerlingen hun eigen groei aangeven door middel van ’t Kraaiekiekje

Werkwijze

In groep 1 en 2 werken we ontwikkelingsgericht. Kleuters blijven kleuters. Zij willen spelen en dingen ontdekken. Daarom werken we met veel thematische activiteiten in hoeken in de klas met wisselende materialen waar de leerstof ‘verstopt’ wordt. Deze rijke speel- en leeromgeving wordt op de gangen uitgebreid voor zowel kleuters  als voor groep 3 en groep 4. Leerlingen worden uitgedaagd om hun omgeving en mogelijkheden te onderzoeken. Dit leidt tot betrokkenheid en groei. Denk aan kinderen die koekjes bakken in de bakkerij: Ze maken de koekjes volgens een stappenplan (lezen, spelling, schrijven) van het deeg tot het afbakken, stellen de oventijd in (meten, tijd), wachten tot de koekjes klaar zijn en brengen ze naar het winkeltje. In het winkeltje krijgen de koekjes een prijs en laten klanten betalen (rekenen). Klanten maken een boodschappenlijstje (lezen, spelling, schrijven) en er zijn regels over hoe je winkeltje speelt (sociale vaardigheden).

 

In groep 3 t/m 8 werken we in de ochtenden methodisch aan de basisvaardigheden taal, rekenen, lezen en schrijven. Bij het methodisch werken proberen we de stof zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij de beleving van de kinderen. In de middagen werken we met de groepen 3 t/m 8 ook thematisch. In uitdagende speel/leerhoeken worden de doelen spelenderwijs verwerkt en worden antwoorden op onderzoeksvragen gevonden.

Leerlingenzorg

Onze school houdt de leervorderingen van elk kind zorgvuldig bij, zodat wij op tijd signaleren of een leerling extra aandacht of ondersteuning of juist meer uitdaging nodig heeft.

De leerlingenzorg wordt gecoördineerd door de groepsleerkracht en de intern begeleider. Tijdens groepsbesprekingen en leerlingbespreking worden de leerlingen nauwkeurig gevolgd.

Meer over leerlingenzorg

Dit versterken wij

Rekenen:
Wij werken met de rekenmethode Getal & Ruimte junior. Onze leerkrachten passen het model van EDI toe in hun lessen. EDI staat voor Expliciete Directe Instructie. Het doel van EDI is om de leerstof succesvol aan te leren aan alle leerlingen.

 

Schrijven:
In augustus 2023 is het team gestart met de teamtraining ‘Schrijven’. In een talige wereld is het essentieel om teksten te begrijpen. Hiervoor hebben leerlingen denkgereedschap nodig. Denkgereedschap bouw je op door dagelijks een half uur te schrijven. Kinderen leren verschillende tekstsoorten te schrijven: narratieve teksten (bv biografie, fictie, poëzie), meningteksten (bv review, betoog) en informatieve teksten (recepten, handleiding). De tekstsoorten komen drie keer per jaar terug volgens een planning. Kinderen zitten niet vast aan opdrachten, maar kunnen hun creativiteit inzetten, verbanden leggen en kennis verbinden. Schrijven maakt kinderen bedachtzamer en maakt hen kritische bedachtzame lezers.

 

 

Motiverend lezen met de LIST-aanpak:

Het team is in september 2022 gestart met scholing rond de LIST-aanpak met betrekking tot motiverend lezen. LIST (Lezen IS Top) heeft een aanpak gericht op voorbereidend, aanvankelijk en voortgezet lezen. Betrokkenheid bij lezen, motivatie en het maken van (voor)leeskilometers staan voorop. LIST is geen methode, maar een methodiek waarmee onze leerlingen leren lezen aan de hand van boeken die ze leuk vinden. Kinderen oefenen zo hun technische leesvaardigheid met zelfgekozen boeken uit de schoolbieb.