’t Kraaienest

Missie en visie

 

missie van ’t Kraaienest: een school met PIT!
Een school waar een kind met plezier naartoe gaat, zich inzet om te presteren en waar het talent van een kind zich optimaal kan ontwikkelen.

De visie van ons onderwijs kan bestempeld worden als PITTIG.
Wij stellen hoge, maar realistische eisen en bieden een breed scala aan activiteiten zodat talenten ontwikkeld kunnen worden. Het team creëert een sfeer waarbinnen de kinderen zich veilig en geborgen voelen.

Onze waarden

Met de letters van het woord ‘KRAAI’ hebben wij de waarden van onze school beschreven:

  1. Kennis: Ik leer elke dag, ik ontwikkel mezelf, ik word zelfstandig
  2. Respect: Ik denk na voordat ik wat doe, ik ben aardig tegen een ander, ik mag mezelf zijn
  3. Aardig: Ik ben behulpzaam, ik troost een ander, ik gebruik vriendelijke woorden
  4. Aandacht: Ik luister, ik ben betrokken, ik let goed op
  5. Inzet: Ik werk hard, ik zet door, ik doe mijn best

Werkwijze

In groep 1 en 2 werken we ontwikkelingsgericht. Kleuters blijven kleuters. Zij willen spelen en dingen ontdekken. Daarom werken we met veel thematische activiteiten in hoeken in de klas met wisselende materialen waar de leerstof ‘verstopt’ wordt. Deze rijke speel- en leeromgeving wordt op de gangen uitgebreid voor zowel kleuters  als voor groep 3 en groep 4. Leerlingen worden uitgedaagd om hun omgeving en mogelijkheden te onderzoeken. Dit leidt tot betrokkenheid en groei. Denk aan kinderen die koekjes bakken in de bakkerij: Ze maken de koekjes volgens een stappenplan (lezen, spelling, schrijven) van het deeg tot het afbakken, stellen de oventijd in (meten, tijd), wachten tot de koekjes klaar zijn en brengen ze naar het winkeltje. In het winkeltje krijgen de koekjes een prijs en laten klanten betalen (rekenen). Klanten maken een boodschappenlijstje (lezen, spelling, schrijven) en er zijn regels over hoe je winkeltje speelt (sociale vaardigheden).

 

In groep 3 t/m 8 werken we in de ochtenden methodisch aan de basisvaardigheden taal, rekenen, lezen en schrijven. Bij het methodisch werken proberen we de stof zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij de beleving van de kinderen. In de middagen werken we met de groepen 3 t/m 8 ook thematisch. In uitdagende speel/leerhoeken worden de doelen spelenderwijs verwerkt en worden antwoorden op onderzoeksvragen gevonden.

Leerlingenzorg

Onze school houdt de leervorderingen van elk kind zorgvuldig bij, zodat wij op tijd signaleren of een leerling extra aandacht of ondersteuning of juist meer uitdaging nodig heeft.

Onze leerkrachten houden scherp in de gaten waar de kansen van ieder kind liggen. Ze zijn erop gericht om sterke kanten van de ontwikkeling van de kinderen te benutten en stemmen af op ieders specifieke instructiebehoeften.

De leerlingenzorg wordt gecoördineerd door de groepsleerkracht en de intern begeleider. Tijdens groepsbesprekingen en leerlingbespreking worden de leerlingen nauwkeurig gevolgd.

De leerkracht en intern begeleider analyseren de resultaten van de methodetoetsen en de resultaten van van de M(idden)- en E(ind)toetsen van Cito op groeps- en leerlingniveau. De resultaten worden met het team besproken. Daarbij worden adviezen gegeven omtrent de vervolgaanpak.

Meer over leerlingenzorg

Dit versterken wij

Rekenen:
Sinds het schooljaar 2020/2021 werken wij met de nieuwe rekenmethode Getal & Ruimte junior. Het team heeft een twee jarige training gevolgd in het lesgeven volgens het EDI-model. Onze leerkrachten passen het model van EDI toe in hun lessen. EDI staat voor Expliciete Directe Instructie. Het doel van EDI is om de leerstof succesvol aan te leren aan alle leerlingen.

 

Begrijpend lezen:
In oktober 2021 start het team met de teamtraining ‘Effectief taal- en leesonderwijs’. Dit traject duurt twee jaar. Er wordt een drieslag gemaakt bij het technisch lezen zodat de doelen nauwkeurig lezen, vlot lezen en vloeiend lezen behaald kunnen worden. Het team krijgt interventies bij spelling en het team verdiept zich in 25 oplossingen voor beter begrijpend lezen.

 

 

Motiverend lezen met de LIST-aanpak:

Het team is in september 2022 gestart met scholing rond de LIST-aanpak met betrekking tot motiverend lezen. Het team krijgt praktische handvatten om een doorgaande lijn in de school in te voeren. LIST (Lezen IS Top) heeft een aanpak gericht op voorbereidend, aanvankelijk en voortgezet lezen. Betrokkenheid bij lezen, motivatie en het maken van (voor)leeskilometers staan voorop. LIST is geen methode, maar een methodiek waarmee onze leerlingen leren lezen aan de hand van boeken die ze leuk vinden. Kinderen oefenen zo hun technische leesvaardigheid met zelfgekozen boeken uit de schoolbieb.