’t Kraaienest

IKC ’t Kraaienest, een school waar je met plezier kan leren en spelen, groot mag groeien en aan het einde van groep 8 kunt uitvliegen.

 

 

Missie en visie

 

missie van ’t Kraaienest: een school met PIT!
Een school waar een kind met plezier naartoe gaat, zich inzet om te presteren en waar het talent van een kind zich optimaal kan ontwikkelen.

De visie van ons onderwijs kan bestempeld worden als PITTIG.
Wij stellen hoge, maar realistische eisen en bieden een breed scala aan activiteiten zodat talenten ontwikkeld kunnen worden. Het team creëert een sfeer waarbinnen de kinderen zich veilig en geborgen voelen.

Met de letters van het woord ‘KRAAI’ hebben wij de waarden van onze school beschreven.

 

K = Kennis: ik leer elke dag, ik ontwikkel mezelf, ik word zelfstandig

R = Respect: ik denk na voordat ik wat doe, ik ben aardig tegen een ander, ik mag mezelf zijn

A = Aardig: ik ben behulpzaam, ik troost een ander, ik gebruik vriendelijke woorden

A = Aandacht: ik luister, ik ben betrokken, ik let goed op

I = Inzet: ik werk hard, ik zet door, ik doe mijn best

Leerlingenzorg

Onze school houdt de leervorderingen van elk kind zorgvuldig bij, zodat wij op tijd signaleren of een leerling extra aandacht of ondersteuning of juist meer uitdaging nodig heeft.

De leerlingenzorg wordt gecoördineerd door de groepsleerkracht en de intern begeleider. Tijdens groepsbesprekingen en leerlingbespreking worden de leerlingen nauwkeurig gevolgd.

De leerkracht en intern begeleider analyseren de resultaten van de methodetoetsen en de resultaten van van de M(idden)- en E(ind)toetsen van Cito op groeps- en leerlingniveau. De resultaten worden met het team besproken. Daarbij worden adviezen gegeven omtrent de vervolgaanpak.

Meer over leerlingenzorg

Dit versterken wij

Rekenen:
Sinds het schooljaar 2020/2021 werken wij met de nieuwe rekenmethode Getal & Ruimte junior. Het team heeft een twee jarige training gevolgd in het lesgeven volgens het EDI-model. Onze leerkrachten passen het model van EDI toe in hun lessen. EDI staat voor Expliciete Directe Instructie. Het doel van EDI is om de leerstof succesvol aan te leren aan alle leerlingen.

 

Begrijpend lezen:
In oktober 2021 start het team met de teamtraining ‘Effectief taal- en leesonderwijs’. Dit traject duurt twee jaar. Er wordt een drieslag gemaakt bij het technisch lezen zodat de doelen nauwkeurig lezen, vlot lezen en vloeiend lezen behaald kunnen worden. Het team krijgt interventies bij spelling en het team verdiept zich in 25 oplossingen voor beter begrijpend lezen.

 

 

Motiverend lezen:

Het team is in september 2022 gestart met scholing rond motiverend lezen. Ze krijgen praktische handvatten om een doorgaande lijn in de school in te voeren. Ze bespreken het blokkenmodel voor groep 3 “Hoe zet je de blokjes in binnen de eerste kernen ”, de hommelaanpak voor groep 4 en de stilleesaanpak voor groep 5 t/m 8.