’t Kraaienest

IKC ’t Kraaienest, een school waar je met plezier kan leren en spelen, groot mag groeien en aan het einde van groep 8 kunt uitvliegen.

 

 

Missie en visie

 

missie van ’t Kraaienest: een school met PIT!
Een school waar een kind met plezier naartoe gaat, zich inzet om te presteren en waar het talent van een kind zich optimaal kan ontwikkelen.

De visie van ons onderwijs kan bestempeld worden als PITTIG.
Wij stellen hoge, maar realistische eisen en bieden een breed scala aan activiteiten zodat talenten ontwikkeld kunnen worden. Het team creëert een sfeer waarbinnen de kinderen zich veilig en geborgen voelen.

In het woord ‘kraai’ hebben de leerlingen van de leerlingenraad omschreven hoe wij met elkaar om willen gaan. Dit zijn onze waarden van de school geworden.

K = Kennis: ik leer hier iedere dag, ik word steeds slimmer, ik groei
R = Respect: ik mag mezelf zijn, ik zorg voor een ander en ik ben uniek
A = Aardig: ik ben lief, ik help een ander, ik groet iedereen
A = Aandacht: ik luister, ik doe goed mee, ik let op
I = Inzet: ik maak mij sterk, ik doe mijn best, ik werk hard

Leerlingenzorg

Onze school houdt de leervorderingen van elk kind zorgvuldig bij, zodat wij op tijd signaleren of een leerling extra aandacht of ondersteuning of juist meer uitdaging nodig heeft.

De leerlingenzorg wordt gecoördineerd door de groepsleerkracht en de intern begeleider. Tijdens groepsbesprekingen en leerlingbespreking worden de leerlingen nauwkeurig gevolgd.

De leerkracht en intern begeleider analyseren de resultaten van de methodetoetsen en de resultaten van van de M(idden)- en E(ind)toetsen van Cito op groeps- en leerlingniveau. De resultaten worden met het team besproken. Daarbij worden adviezen gegeven omtrent de vervolgaanpak.

Meer over leerlingenzorg

Dit versterken wij

Rekenen:
Sinds het schooljaar 2020/2021 werken wij met de nieuwe rekenmethode Getal & Ruimte junior. Het team heeft een twee jarige training gevolgd in het lesgeven volgens het EDI-model. Onze leerkrachten passen het model van EDI toe in hun lessen. EDI staat voor Expliciete Directe Instructie. Het doel van EDI is om de leerstof succesvol aan te leren aan alle leerlingen.

 

Begrijpend lezen:
In oktober 2021 start het team met de teamtraining ‘Effectief taal- en leesonderwijs’. Dit traject duurt twee jaar. Er wordt een drieslag gemaakt bij het technisch lezen zodat de doelen nauwkeurig lezen, vlot lezen en vloeiend lezen behaald kunnen worden. Het team krijgt interventies bij spelling en het team verdiept zich in ‘Close Reading’ en in 25 oplossingen voor beter begrijpend lezen.

 

Filosofie:
Het team start in september 2021 met filosofietrainingen. Onze leerkrachten krijgen zo inzicht in de aard van filosofievragen en de meerwaarde van deze gespreksvorm. Ze krijgen praktische handvatten om een filosofisch gesprek aan te gaan en op gang te houden en ze onderzoeken met elkaar welke coöperatieve en creatieve werkvormen gecombineerd kunnen worden met filosoferen.

Gezonde School

Onze school heeft het vignet Gezonde School ontvangen voor het thema welbevinden. Dit gaat over de psychosociale gezondheid van kinderen.

In het schooljaar 2020-2021 hebben de leerlingen acht schooljudolessen aangeboden gekregen met het thema ‘vertrouwen’. Kinderen leerden stoeien in een veilige omgeving en ook fysiek de betekenis van waarden als respect, vertrouwen en weerbaarheid ervaren.

In het schooljaar 2021-2022 krijgen de leerlingen Voel-je-sterk lessen aangeboden.  Leerlingen leren op een verantwoorde en effectieve manier voor zichzelf opkomen waardoor zij zich zowel mentaal als fysiek prettiger en zekerder voelen.

Wij werken op school met de lesmethode Kwink voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Deze methode is gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep.