Vakantierooster en verlof

Vakantierooster 2022-2023

Herfstvakantie 22-10-2022 t/m 30-10-2022
Kerstvakantie 24-12-2022 t/m 08-01-2023
Voorjaarsvakantie 25-02-2023 t/m 05-03-2023
Goede vrijdag/Pasen 07-04-2023 t/m 10-04-2023
Meivakantie 22-04-2023 t/m 07-05-2023
Hemelvaart 18-05-2023 t/m 21-05-2023
Pinksteren 29-05-2023
Zomervakantie 08-07-2023 t/m 20-08-2023

Studiedagen 2022-2023

  • woensdag 7 september
  • maandag 31 oktober
  • vrijdag 24 februari
  • donderdagmiddag 22 juni vanaf 12.00 uur

Naast de studiedagen zijn de volgende dagen in het schooljaar 2022-2023 vrij geroosterd voor de kinderen:

  • maandagmiddag 5 december (kinderen hebben les tot 12:00 uur)
  • vrijdag 23 december 2022
  • vrijdag 8 juli 2023

Verlof

Een verzoek om buitengewoon verlof, ook als het om bijvoorbeeld een halve dag gaat, dient u altijd schriftelijk in te dienen bij de schoolleiding. Op school is hiervoor via de directeur een standaardformulier te verkrijgen of te downloaden. Eventuele bewijsstukken van een bijzondere omstandigheid, zoals een trouwkaart, dient u daarbij te voegen. Vrijstelling danwel verlof wordt door de schoolleiding alleen schriftelijk verleend. Van ongeoorloofd verzuim wordt melding gemaakt bij het leerplichtbureau en registratie bijgehouden in het leerling dossier. Voor het aanvragen van vrije dagen tijdens reguliere schooldagen, wordt u verzocht om een verlofformulier in te vullen. Dit formulier kunt u hier invullen of afhalen op school. Deze wordt door de directie beoordeeld en teruggegeven.

Leerplicht

U kunt hier vragen en antwoorden vanuit de rijksoverheid lezen over de Leerplicht. Als tweede bijlage is hier de Nieuwsbrief scholen luxe verzuim van leerplicht toegevoegd met een uitleg over luxe verzuim.