Leren tellen is goed. Leren wát telt is beter!

Vakantierooster en verlof

Vakantierooster 2024-2025

Vakantierooster 2023-2024

Herfstvakantie 14-10-2023 t/m 22-10-2023
Kerstvakantie 23-12-2023 t/m 07-01-2024
Voorjaarsvakantie 17-02-2024 t/m 25-02-2024
Goede vrijdag/Pasen 29-03-2024 t/m 01-04-2024
Meivakantie 27-04-2024 t/m 12-05-2024
Pinksteren 20-05-2024
Zomervakantie 13-07-2024 t/m 25-08-2024

Studiedagen 2023-2024

  • vrijdag 27 oktober 2023
  • maandag 13 november 2023
  • vrijdag 16 februari 2024
  • donderdag 28 maart 2024
  • dinsdag 21 mei 2024

Naast de studiedagen zijn de volgende dagen in het schooljaar 2023-2024 vrij geroosterd voor de kinderen:

  • dinsdagmiddag 5 december (kinderen zijn om 12:00 uur vrij)
  • vrijdag 22 december 2023
  • vrijdag 12 juli 2024

Verlof

Een verzoek om buitengewoon verlof, ook als het om bijvoorbeeld een halve dag gaat, dient u altijd schriftelijk in te dienen bij de schoolleiding. Op school is hiervoor via de directeur een standaardformulier te verkrijgen of te downloaden. Eventuele bewijsstukken van een bijzondere omstandigheid, zoals een trouwkaart, dient u daarbij te voegen. Vrijstelling danwel verlof wordt door de schoolleiding alleen schriftelijk verleend. Van ongeoorloofd verzuim wordt melding gemaakt bij het leerplichtbureau en registratie bijgehouden in het leerling dossier. Voor het aanvragen van vrije dagen tijdens reguliere schooldagen, wordt u verzocht om een verlofformulier in te vullen. Dit formulier kunt u hier invullen of afhalen op school. Deze wordt door de directie beoordeeld en teruggegeven.

Leerplicht

U kunt hier vragen en antwoorden vanuit de rijksoverheid lezen over de Leerplicht.

Nieuwsbrief scholen luxe verzuim