Leren tellen is goed. Leren wát telt is beter!

Onze peuterspeelzaal

Leren tellen is goed. Leren wát telt, is beter!

Over ’t Hummeltje

’t Hummeltje is één van de 20 peuterspeelzalen van De Hoeksche School Kinderopvang en is in ons gebouw gevestigd. Door onze samenwerking met ’t Hummeltje ontstaat er een doorgaande lijn voor kinderen in de leeftijd van 2 t/m 13 jaar. ’t Hummeltje is één van de VE locaties waar kinderen de wettelijke 16 uur per week kunnen afnemen na een indicatie van het consultatiebureau.

 

Motto

Klein maar fijn. Dat is het motto van ’t Hummeltje. ’t Hummeltje biedt volop ontwikkelingskansen aan peuters. Door het kleinschalige karakter krijgen de peuters een  veilige, rustige start. Er wordt gewerkt met het taalstimuleringsproject: ‘Doe meer met Bas’. De ontwikkeling van de peuters wordt dagelijks bijgehouden met het volgsysteem ‘KIJK-Peuters’. Voor een goede doorstroming naar de basisschool is er intensief contact met de scholen in Nieuw-Beijerland, Goudswaard en Piershil.

Openingstijden

  • Maandag    08.15 –  12.15 uur
  • Dinsdag      08.15 –  12.15 uur
  • Woensdag  08.15 –  12.15 uur
  • Vrijdag        08.15 –  12.15 uur

Combinaties dagdelen:
Ouders zijn vrij om uit de beschikbare dagen 2 ochtenden te kiezen.

Peutergym

Elke woensdag krijgen de peuters gymles in het speellokaal van meester Stefan. Meester Stefan is een vakdocent van Regiekr8. Wekelijks wordt een parcours uitgezet waarbij kinderen zichzelf kunnen uitdagen en verbeteren en waarbij hun motoriek wordt ontwikkeld. Na de gymles maken de peuters van de kinderopvang ook van dit parcours gebruik. Om de week maken de kleuters van ’t Kraaienest elke donderdag gebruik van dit parcours als extra les bewegingsonderwijs.

Liedjezing

Om de week wordt er op donderdagochtend van 9:00 – 9:30 uur Liedjezing voor alle peuters uit Piershil en omstreken aangeboden in het speellokaal. De peuters van de kinderopvang sluiten hier ook bij aan. U bent hierbij welkom met uw peuter zonder aanmelding. De muziekles wordt gegeven door een vakdocent van de Muziekschool vanuit het muziekproject van koningin Maxima ‘Méér Muziek in de Klas’. U kunt hier de data van deze inlooplessen terugvinden.

Voorschoolse Educatie (VE)

Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar die baat hebben bij extra ondersteuning in hun ontwikkeling. Dit draagt bij aan een goede start op de basisschool. Bij voorschoolse educatie gaat een kind 16 uur per week naar een kinderopvang. ’t Hummeltje is een van de VE-locaties waar kinderen de wettelijke 16 uur per week kunnen afnemen na een indicatie van het consultatiebureau.

Website Peuterspeelzaal ’t Hummeltje

Voor verdere informatie kunt u natuurlijk ook de website van de Peuterspeelzaal bezoeken:  ’t Hummeltje